Karla Gondeková

Karla Gondeková

Zařazení / Funkce
Ilustrace a grafika / Student
Studium probíhající
ateliér Ilustrace a grafika, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206T106), 1. ročník