Karlina Marta Zvirbule

Karlina Marta Zvirbule

Zařazení / Funkce
Ilustrace a grafika / Student
Studium probíhající
ateliér Ilustrace a grafika, Bakalářský studijní program Výtvarná umění - zahraniční stážista ERASMUS (B8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206R106), 0. ročník