Karolína Čechová

Karolína Čechová

E-mail soukromý karolincechowa@gmail.com
Zařazení / Funkce
Módní tvorba / Student
Studium probíhající
ateliér Módní tvorba, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), 1. ročník