Kateřina Fairaislová

Kateřina Fairaislová

Zařazení / Funkce
Filmová a televizní grafika / Absolvent
Filmová a televizní grafika / Student
Studium probíhající
ateliér Filmová a televizní grafika, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206T106), 1. ročník