MgA. Kateřina Hynková

MgA. Kateřina Hynková

Zařazení / Funkce
Design oděvu a obuvi / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Design oděvu a obuvi, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), absolvované 2017