MgA. Kateřina Kulanová

MgA. Kateřina Kulanová

Zařazení / Funkce
Architektura II / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Architektura II, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), absolvované 2018