BcA. Kateřina Miturová

BcA. Kateřina Miturová

Zařazení / Funkce
Malba / Absolvent
Malba / Student
Studium probíhající
ateliér Malba, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), 1. ročník