Kateřina Palešníková

Kateřina Palešníková

Zařazení / Funkce
Malba / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Malba, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), absolvované 2017