Klára Kudláčková

Klára Kudláčková

Zařazení / Funkce
Fotografie / Student
Studium probíhající
ateliér Fotografie, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), 1. ročník