Mgr. Klára Peloušková

Klára Peloušková je metodičkou Katedry designu a asistentkou/doktorandkou Katedry teorie a dějin umění. Zabývá se především současnou teorií a metodologií designu s důrazem na politiky udržitelnosti a civilizační transformace. // Klára Peloušková is a Methodologist in the Department of Design and an Assistant/Doctoral candidate in the Department of Art History and Theory. Her field of interest is contemporary design theory and methodology with an emphasis on the politics of sustainability and civilizational transformation.

E-mail:

klara.pelouskova@vsup.cz

VÝUKA // COURSES

Současná teorie a metodologie designu, přednášky a seminář // Contemporary Design Theory and Methodology, lectures and seminars

Seminář digitální kultury // Seminar of Digital Culture

Seminář k tvůrčímu výzkumu (pro studující z Katedry designu) // Seminar of Creative Research (for students in the Department of Design)

Seminář akademického psaní (pro studující z Katedry designu) // Seminar of Academic Writing (for students in the Department of Design)

ZAMĚSTNÁNÍ // PROFESSIONAL EXPERIENCE

Od února 2020 // since February 2020

Asistentka Katedry teorie a dějin umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze //
Assistant in the Department of Art History and Theory, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

Od února 2020 // since February 2020

Přednášející na Katedře teorií a dějin umění, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně //
Lecturer in the Department of Art Theory and History, Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology

Od září 2018 // since September 2018

Metodička na Katedře designu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze //
Methodologist in the Department of Design, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

Leden 2016 – leden 2019 // January 2016 – January 2019

Šéfredaktorka online magazínu o výtvarném umění Artalk.cz //
Editor-in-chief of the online magazine for contemporary art Artalk.cz

Únor – Květen 2015 // February – May 2015

Stáž v Peggy Guggenheim Collection v Benátkách //
Internship at the Peggy Guggenheim Collection in Venice

Červenec 2013 - Září 2014 // July 2013 - September 2014

Vedoucí a projektová manažerka rezidenčního programu studio das weisse haus při organizaci pro současné umění das weisse haus ve Vídni //
Project leader of the residency program studio das weisse haus run by the organization for contemporary art das weisse haus in Vienna

VZDĚLÁNÍ // EDUCATION

březen – červenec 2021 // March – July 2021

Postgraduální designově výzkumný program The Terraforming // Postgraduate design-research program The Terraforming

Strelka Institute for Media, Architecture and Design v Moskvě // Strelka Institute for Media, Architecture and Design in Moscow

Od října 2018 // Since October 2018

Doktorské studium // Doctoral studies

Teorie a dějiny výtvarných umění // Theory and History of Art

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze // Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

2015 – 2018

Magisterské studium, udělen titul Mgr. // Master studies, Mgr.

Teorie a dějiny moderního a současného umění // Theory and History of Modern and Contemporary Art

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze // Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

2010 – 2015

Bakalářské studium, udělen titul Bc. // Bachelor studies, Bc.

Dějiny umění, Teorie interaktivních médií // History of Art, Theory of Interactive Media

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně // Faculty of Arts, Masaryk University in Brno

OCENĚNÍ // HONORS

- Cena profesora Milana Trognera v soutěži vysokoškolských studentů dějin umění Paragone, 2017 // Milan Trogner Award, Paragone – competition for students of art history, 2017

- Cena Věry Jirousové pro mladé kritiky výtvarného umění do 28 let, 2015 // Věra Jirousová Award for young art critics, 2015

VÝZKUMNÉ A JINÉ GRANTOVÉ PROJEKTY // RESEARCH AND OTHER GRANT PROJECTS

- Rozvoj výukových metod na UMPRUM, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Evropské strategické a investiční fondy, 2020–2022 (pozice: metodička Katedry designu) // Development of Education Methods at UMPRUM, Operational Programm Research, Development and Education, The European Fund for Strategic Investments, 2020–2022 (role: Methodologist in the Department of Design)

- Transition Design: A New Challenge for Service and Interaction Design Education, Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, ve spolupráci s University of Oslo, EEA Grants, 2020–2022 (pozice: odborná konzultantka) // Transition Design: A New Challenge for Service and Interaction Design Education, Department of Information and Library Studies, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno (role: consultant)

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH RADÁCH A KOMISÍCH // MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL COUNCILS AND COMMITTEES

- Odborná komise Ministerstva kultury ČR pro udělování dotací v oboru profesionálního výtvarného umění (publikační projekty) // Expert Committee of the Ministry of Culture, Czech Republic, for public funding in the realm of professional art (publication projects)

- Odborná komise Statutárního města Brna pro udělování dotací v kultuře (projekty z oblastí výtvarného umění, fotografie, designu a architektury) (2019, 2020) // Expert Committee of the City of Brno for public funding in culture (projects in the realm of art, photography, design and architecture) (2019, 2020)

- Redakční rada magazínu Artalk.cz // Editorial board of art magazine Artalk.cz

- Dramaturgická rada Pecha Kucha Night Praha (2019, 2020) // Dramaturgical Board of Pecha Kucha Night Prague (2019, 2020)

- Akviziční komise Moravské galerie v Brně pro oblast současného designu (2021) // Acquisition Committee of the Moravian Gallery in Brno for contemporary design (2021)

- Odborná porota cen Czech Grand Design (kategorie Designér roku a Výrobce roku) // Expert Committee of the Czech Grand Design Awards

- Odborná porota Ceny Věry Jirousové za výtvarnou kritiku (2019) // Expert Committee of the Věra Jirousová Award for art criticism (2019)

KAPITOLY V PUBLIKACÍCH A KATALOZÍCH VÝSTAV // CHAPTERS IN PUBLICATIONS AND EXHIBITION CATALOGUES

- Jiří Pelcl, UMPRUM a vzdělávání v designu, in: Adam Štěch (ed.), Jiří Pelcl Design, Brno – Praha 2021.

- Miliony zrnek písku, která nevidíme, in: Kamila Huptychová – Adam Tureček (eds.), Bylo nebylo, nebylo bylo: SKLO (kat. výst.), Galerie 8SMIČKA v Humpolci, 2020.

- Co zbylo z představ o společnosti zítřka? Ohlédnutí za revolučními ideály prizmatem vizuální tvorby studentů a studentek uměleckých škol, in: Klára Peloušková – Vojtěch Märc, Kdo, když ne kdy? Okupační stávka na VŠUP v roce 1989 (kat. výst.), Galerie UM v Praze, 2019.

- Práce v posthumánní době. Nahradí roboti i designéry?, in: Lada Hubatová-Vacková

(ed.), Studiolo Robotico R.U.R. – Salone del Mobile Milano (kat. výst.), Praha 2019.

- Od “dobrého designu” k designu jako nositeli sociálních vztahů. Ke stálým expozicím designu 20. a 21. století, in: Martina Pachmanová (ed.), Ex-pozice: O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury, Praha 2018.

- Český design nábytku 1989 - 2016, in: Jiří Pelcl – Pavla Rossini (eds.), Století dánské a české nábytkové tvorby: konvergence, divergence, Praha 2018.

- Klára Peloušková – Alena Štěrbová (eds.), DIALOG - Jiří Pelcl & Absolventi (kat. výst.), Galerie UM v Praze, 2016.

- Za nové publikum, in: Zuzana Janečková – Marika Kupková, Anketa, Galerie TIC v Brně, 2015.

- Klára Peloušková, Galerie ART 2013, katalog k celoročnímu výstavnímu programu, Galerie Art v Brně, 2013.

VYBRANÉ PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY // SELECTED ARTICLES

2022

- Nový evropský Bauhaus jako estetika Evropské zelené dohody, a2larm.cz, 31. 3. 2022.

- Individuální odpovědná spotřeba v globálním měřítku nic neřeší (rozhovor), CZECHDESIGN, 14. 2. 2022.

2021

Future Premium: Insurance as a Medium for Climate Mitigation and Governance, The Terraforming 2021, esej a video dostupné na webu projektu futurepremium.xyz nebo na webu výzkumného programu The Terraforming, 28. 7. 2021 (spolu s: Nico Alexandroff a Alisa Silanteva).

RuStack: Envisioning an Internet beyond the Nation-State, Strelka Mag, 16. 7. 2021 (spolu s: Gregg Tendai Mudhuwiwa, Peter Polack, Valeria Tolkacheva).

2020

- Artalk Revue 5: Záměr, edice esejů věnovaných současné teorii designu (úvodní esej: Možnosti designu jako transformativní praxe), spolu s Romanem Novotným, Artalk.cz, září 2020.

- Sejde z očí, sejde z mysli. Design mezi služebností a udržitelností, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 28, 2020.

- Transition Design, Flash Art Czech & Slovak Edition 56, 2020.

- The Terraforming, Flash Art Czech & Slovak Edition 56, 2020.

- Ve službách klimatické politiky: Sympozium o Green New Deal a designu pro budoucnost, A2 – kulturní čtrnáctideník, 2020, č. 7.

- Lesk a bída spekulativního designu, Artalk.cz, duben 2020.

2019

- Jak designovat mezilidské vztahy?, Artalk.cz, prosinec 2019.

- Standard v designu: protimluv nebo utopie?, Artalk.cz, říjen 2019.

- Chce to odvahu!, recenze výstavy Broken Nature na Trienále architektury a designu v Miláně, Artalk.cz, srpen 2019.

- Jak spolu chceme žít? Ozvěny Bauhausu v současném Výmaru, in: A2 – kulturní čtrnáctideník, 2019, č. 20.

- Všechno se musí změnit, text o knize Designs of the Pluriverse Artura Escobara, Artalk.cz, červenec 2019.

- (Ne)udržitelnost jako trend i jako nutná podmínka designu, Artalk.cz, červen 2019.

- Cooking Sections: Všechno je do určité míry toxické, rozhovor, Artalk.cz, květen 2019.

- Existuje důvod, proč je designu “human-centered”, Artalk.cz, květen 2019.

- O designované slepotě, Artalk.cz, únor 2019.

2018

- Vzdělávat designem (recenze Istanbulského bienále designu na téma vzdělávání v designu), art+antiques, 11/2018

- Co má jídlo společného s designem (recenze výstavy Food Revolution 5.0 v berlínském Kunstgewerbemuseum), Artalk.cz, 4.9.2018

- Regionalita není synonymem druhořadosti (recenze výstavy Pocta suknu: Textil v kontextu výtvarného umění v galerii 8smička v Humpolci), Artalk.cz, 15.6.2018

- Katy Deepwell: Feminismus není jen jeden (rozhovor s historičkou umění Katy Deepwell), Artalk.cz, 11.6.2018

- Umění v komfortní zóně aneb Be better, be awesome, be great! (recenze výstavy Fake It till You Make It v Meet Factory), Artalk.cz, 9.5.2018

- Simon Starling: Moje umění není ilustrací myšlení jiných lidí (rozhovor s umělcem Simonem Starlingem), Artalk.cz, 7.5.2018

- Šperk, nebo bižuterie? (recenze výstavy Jablonec ‘68 v Pinakothek der Moderne v Mnichově), art+antiques, 4/2018

2017

- Dobrý design pro špatný svět (kritická reportáž z Dutch Design Week v Eindhovenu 2017), Designum, 4/2017

- Zpráva z regionů aneb Je libo prsíčko, nebo stehýnko? (recenze výstavy fotografky Terezy z Davle v AJG, Artalk.cz, 14.12.2017

- (Kritická) architektura a umění v podmínkách současné ukrajiny (rozhovor s umělcem Oleksandrem Burlakou), Artalk.cz, 11.12.2017

- Vůně slaniny v Jurkovičově vile (recenze výstavy Tomáše Džadoně v Jurkovičově vile v Brně), Artalk.cz, 2.8.2017

- Změnit umění, změnit instituce, změnit svět (rozhovor s umělcem Johnem Hillem), Artalk.cz, 24.4.2017

- Design jako aktér změny (recenze stálé expozice v londýnském Design Museum), Artalk.cz, 27.2.2017

- Olgoj Chorchoj: Logika emoce (recenze stejnojmenné výstavy v Moravské galerii v Brně), Designum, 1/2017

2016

- Zápisky z Designbloku 2016 (recenze přehlídky současného designu Designblok v Praze, 2016), Designum 4/2016

- Po oběžné dráze kolem architektury (recenze výstavy Amy Siegel v galerii VI PER), Artalk.cz, 26.10.2016

- Apoteóza Maxima Velčovského (recenze výstavy Maxima Velčovského v Moravské galerii v Brně), Flash Art, 9-11/2016

- O chytré horákyni (recenze výstavy Anji Kirschner v Galerii UM), Artalk.cz, 21.7.2016

- Nejlepší prezentací země je výrobek (rozhovor s Máriou Riškovou a Marošem Schmidtem ze Slovenského muzea designu), Artalk.cz, 20.6.2016

- Cirkus Andy tentokrát v Muzeu uměsta Brna (recenze výstavy Andyho Warhola v Muzeu města Brna), Artalk.cz, 29.4.2016

- Sázka na jistotu aneb Fait Gallery v novém (recenze prvního výstavního bloku v nových prostorách Fait Gallery v Brně), Artalk.cz

2015

- Tragédie života a smrti podle Christiana Boltanského (recenze výstavy Christiana Boltanského v Marian

Goodman Gallery v Paříži), Artalk.cz, 18.12.2015

- Chalupáři jeden za druhým (recenze finalistů CJCH 2015), Artalk.cz, 20.11.2015

- Co je Designblok? (recenze přehlídky současného designu Designblok v Praze, 2015), Artalk.cz, 4.11.2015

- Síla interpretace: lidová kultura v současném umění (recenze výstavy Anny Hulačové a Jiřího Příhody v hunt kastner), Artalk.cz, 2.10.2015

- Všechno je v pořádku (recenze výstavy Františka Skály ve Fait Gallery), Artalk.cz, 8.9.2015

- Hlas věcí. Jak umění probouzí design (recenze výstavy Věci a slova v Moravské galerii v Brně), Flash Art, 7-9/2015

- Trefa do černého? (recenze výstavy Jiřího Davida v československém pavilonu na benátském bienále), Artalk.cz, 10.8.2015

- Bienále speciál: Okwui Enwezor drží balanc (recenze hlavní přehlídky na benátském bienále), Artalk.cz, 30.6.2015

- Muzeum užitého umění dnes (rozhovor s kurátoského vídeňského MAKu Marlies Wirth), Artalk.cz, 25.2.2015

VYBRANÉ VÝSTAVY // SELECTED EXHIBITIONS

2020

Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM (spolu s Alžbětou Brůhovou, Darinou Zavadilovou, Vojtěchem Märcem, Markétou Vinglerovou a Martinem Vaňkem), Západočeská galerie v Plzni, 2020.

2019

Kdo, když ne kdy? Okupační stávka na VŠUP v roce 1989 (spolu s Vojtěchem Märcem), Galerie UM, Praha, 2019.

2016

DIALOG - Jiří Pelcl & Absolventi, výstava absolventů Jiřího Pelcl, Galerie UM, Praha, CZ

2014

Kassaboys (SK), Vybrané práce, Galerie TIC, Brno, CZ

Dhruv Malhotra (IN), Maria Meinild (DK), Hannah Schneider (DE), Kata Tranker (HU), 8 ROOMS : 4 AIRS, Presentation of the Artists in Residence, das weisse haus, Vídeň, AT

VEŘEJNÉ PŘEDNÁŠKY A JINÁ VYSTOUPENÍ // PUBLIC LECTURES

- Designing a Transition. On the Political Multivalence of Change, příspěvek na odborné konferenci Transition - Design - Education, KISK FF MU, Praha, 6. - 7. 5. 2022.

- Transition Design, příspěvek na výzkumném semináři, SINTEF Digital, Sustainable Communication Technologies, Oslo, Norsko, 17. 3. 2022 (online).

- Designing a Transition. On the Political Multivalence of Change, přednáška na University of Oslo, Oslo, Norsko, 23. 2. 2022.

- Design a udržitelnost. Od zeleného kapitalismu k systémové transformaci, přednáška v rámci kurzu Design in Context, Masarykova Univerzita, 4. 11. 2021 (online)

- Designing a Transition. On the Political Multivalence of Change, přednáška v rámci kurzu Design in Context, Masarykova Univerzita, Brno, 23. 9. 2021 (online)

- Future Premium, příspěvek v rámci závěrečného sympozia výzkumného programu The Terraforming 2021, Strelka Institute for Media, Architecture and Design, 28. 7. 2021 (online)

- Hemispherical Stacks: RuStack, příspěvek v rámci kolokvia For Planetary Governance, Strelka Institute for Media, Architecture and Design + Berggruen Institute, 19. 5. 2021 (online)

- (Ne)udržitelnost v současné teorii designu, přednáška v rámci cyklu Blok expertů, Masarykova Univerzita, Brno, 27. 9. 2019.

- (Ne)udržitelnost v současné teorii designu, přednáška na Bratislava Design Week, 8. 6. 2019.

- Artalk.cz a editorská praxe, přednáška v rámci cyklu TIM Master Class, Masarykova Univerzita, Brno, 11. 1. 2019.

- Zviditelňování neviditelného, příspěvek v rámci tematického večera Obraz vs. vizuální aktivismus, Fresh Eye, Praha, 11. 12. 2018.

Mgr. Klára Peloušková

E-mail klara.pelouskova@umprum.cz
Zařazení / Funkce
Design / Odborný asistent
Teorie a dějiny umění / Asistent
Design / Metodik
Členství Člen akademického senátu