Klára Spišková, Dis

Klára Spišková, Dis

Zařazení / Funkce
Textilní tvorba / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Textil, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Textilní tvorba (8206T059), absolvované 2013