BcA. Kristián Kitzberger

BcA. Kristián Kitzberger

Zařazení / Funkce
Sochařství / Absolvent
Intermediální konfrontace / Student
Studium probíhající
ateliér Intermediální konfrontace, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), 1. ročník