MgA. Kristýna Dvořáková

MgA. Kristýna Dvořáková

Zařazení / Funkce
Grafický design a vizuální komunikace / Student
Studium probíhající
ateliér Graf. design a viz. komunikace, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206V106), 1. ročník