MgA. Kristýna Greplová

MgA. Kristýna Greplová

Zařazení / Funkce
Grafický design a vizuální komunikace / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Graf. design a viz. komunikace, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), absolvované 2014