BcA. Kristýna Mikolášková

BcA. Kristýna Mikolášková

Zařazení / Funkce
K.O.V. Koncept - Objekt - Význam / Student
Členství Člen akademického senátu
Studium probíhající
ateliér K.O.V., Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), 2. ročník