Bc. Kristýna Mocová

Bc. Kristýna Mocová

Zařazení / Funkce
Architektura IV / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura IV, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), 1. ročník