MgA. Kristýna Venturová

MgA. Kristýna Venturová

Zařazení / Funkce
Sklo / Absolvent
Sklo / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Sklo, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), absolvované 2017
ateliér Sklo, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), absolvované 2019