BcA. Kryštof Hlůže

BcA. Kryštof Hlůže

Zařazení / Funkce
NS 3017 / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Supermédia, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), absolvované 2016