Kryštof Strejc

www.krystofstrejc.com

krystof.strejc@gmail.com

+420 723 681 484

Kryštof Strejc

Zařazení / Funkce
Malba / Student
Studium probíhající
ateliér Malba, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), 2. ročník