Ing. MgA. Ladislav Vondrák

Ing. MgA. Ladislav Vondrák

Zařazení / Funkce
Fotografie II / Absolvent
Fotografie / Absolvent
Malba / Student
Studium přerušené
ateliér Malba, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Výtvarná tvorba (8206V108), 2. ročník