Nai Chi Huang

Nai Chi Huang

Zařazení / Funkce
Produktový design /
Produktový design / Student
Studium probíhající
ateliér Produktový design, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění - zahraniční reciproční stážista (N8206), obor Design (8206T100), 0. ročník