MgA. Lea Petříková

http://www.leapetrikova.com/

MgA. Lea Petříková

Zařazení / Funkce
NS 3017 / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Supermédia, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), absolvované 2018