Lenka Blažejová

Lenka Blažejová

Zařazení / Funkce
/ Absolvent
Studium ukončené
ateliér , Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor (), absolvované 2000