MgA. Lenka Juchelková

MgA. Lenka Juchelková

Zařazení / Funkce
Architektura I / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Architektura I, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), absolvované 2019