Lenka Mašková

Lenka Mašková

Zařazení / Funkce
/ Absolvent
Studium ukončené
ateliér , Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Textilní tvorba (8206T059), absolvované 2001