Libor Doležal

Libor Doležal

Zařazení / Funkce
/ Absolvent
Studium ukončené
ateliér , Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Sklo (8206T052), absolvované 2001