Luciana Kvapilová

What We Discovered: Language, Codes & Sign Systems, Tumuaki Ahua

Horizontály bodů 100 cm × 568 cm

What We Discovered: Language, Codes & Sign Systems, Tumuaki Ahua

Jazyk, kódy a znakové systémy
WORKSHOP s Markem Nedelkou, 304, UMPRUM
Představ nám fiktivní svět, společnost a navrhni pro něj systém znaků sloužicí ke komunikaci. To vše pomocí textu (povídka, esej, zpráva, reportáž, technický list), koncepce systému znaků a předmětu nalezeném archeologem, kde je tento systém použit. (Postupuj od textu k formě, nebo od formy k textu, začni tak, jak je ti nejpřirozenější).

Horizontály bodů 100 cm × 568 cm

REMIX—REPRODUKCE—REINTERPRETACE
Workshop s Jolanou Sýkorovou a Adamom Křenom

Abstraktně vyhlížející horizontály rozkládající vytištěný rastr fotografie Rhein II (1999, 190 cm × 360 cm) Andrease Gurského, která byla nejdražší vydraženou fotografií (2011 - 2014, 4 338 500 $).


Číst více...

Luciana Kvapilová

E-mail soukromý lucianakvapilova@gmail.com
Zařazení / Funkce
Grafický design a nová média / Student
Studium probíhající
ateliér Graf. design a nová média, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206R106), 3. ročník