Mgr. et MgA. Lucie Rosenfeldová

Mgr. et MgA. Lucie Rosenfeldová

Zařazení / Funkce
Malba / Absolvent
Sochařství / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Malba, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), absolvované 2014
ateliér Sochařství, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), absolvované 2017