BcA. Lucie Kultová

BcA. Lucie Kultová

Zařazení / Funkce
Malba / Absolvent
Malba / Student
Studium přerušené
ateliér Malba, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), 2. ročník