Bc.MgA. Lucie Valerová

Bc.MgA. Lucie Valerová

Zařazení / Funkce
Grafický design a vizuální komunikace / Absolvent
Grafický design a vizuální komunikace / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Graf. design a viz. komunikace, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), absolvované 2012
ateliér Graf. design a viz. komunikace, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), absolvované 2014