Magda Šlezarová

Magda Šlezarová

Zařazení / Funkce
Fotografie II / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Fotografie, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Písmo a typografie (8206T104), absolvované 2005