MgA. Marek Meduna

MgA. Marek Meduna

Zařazení / Funkce
NS 3017 / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Supermédia, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Volné a užité umění (8206V107), absolvované 2016