Mari-Liis Sorg

Mari-Liis Sorg

Zařazení / Funkce
Malba / Student
Studium probíhající
ateliér Malba, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění - zahraniční stážista ERASMUS (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), 0. ročník