Marie Anette Veesaar

Marie Anette Veesaar

Zařazení / Funkce
Architektura III / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura III, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění - zahraniční stážista ERASMUS (N8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), 0. ročník