MgA. Marie Adámková

MgA. Marie Adámková

Zařazení / Funkce
Architektura I / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Architektura I, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), absolvované 2017