Marie Hostašová

Marie Hostašová

Zařazení / Funkce
Filmová a televizní grafika / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Filmová a televizní grafika, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Filmová a televizní grafika (8206T014), absolvované 2005