BcA. Marie Krajníková

BcA. Marie Krajníková

Zařazení / Funkce
Produktový design / Student
Studium přerušené
ateliér Produktový design, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), 2. ročník