BcA. Marie Palanová

BcA. Marie Palanová

Zařazení / Funkce
K.O.V. Koncept - Objekt - Význam / Student
Studium probíhající
ateliér K.O.V., Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), 1. ročník