Marie Štefáčková

Marie Štefáčková

Zařazení / Funkce
Malba / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Malba, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), absolvované 2019