Marie Štefáčková

Marie Štefáčková

Zařazení / Funkce
Malba / Student
Studium probíhající
ateliér Malba, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), 4. ročník