Mariia Khositashvili

Mariia Khositashvili

Zařazení / Funkce
Architektura IV / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura IV, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), 4. ročník