Mariia-Kristina Matytcyna

Mariia-Kristina Matytcyna

Zařazení / Funkce
Ilustrace a grafika / Student
Studium probíhající
ateliér Ilustrace a grafika, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206R106), 1. ročník