Mark Hale

Mark Hale

Zařazení / Funkce
MA Course in English / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Visual Arts, Navazující magisterský studijní program Visual Arts (N8210), obor Filmová a televizní grafika (8206T014), absolvované 2011