MgA. Markéta Jáchimová

MgA. Markéta Jáchimová

Zařazení / Funkce
Sochařství / Absolvent
Malba / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Sochařství, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), absolvované 2013
ateliér Malba, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), absolvované 2016