MgA. Markéta Kinterová

MgA. Markéta Kinterová

Zařazení / Funkce
Grafický design a vizuální komunikace / Student
Studium probíhající
ateliér Graf. design a viz. komunikace, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Volné a užité umění (8206V107), 3. ročník