Bc.MgA. Markéta Kratochvílová

marketakratochvilova.net

makina.kratochvilova@gmail.com

774436676

náhrdelník

Bc.MgA. Markéta Kratochvílová

Zařazení / Funkce
K.O.V. Koncept - Objekt - Význam / Absolvent
K.O.V. Koncept - Objekt - Význam / Absolvent
Studium ukončené
ateliér K.O.V., Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), absolvované 2012
ateliér K.O.V., Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), absolvované 2015