Marlen Tennigkeit

Marlen Tennigkeit

Zařazení / Funkce
Sochařství / Student
Studium probíhající
ateliér Sochařství, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění - zahraniční stážista ERASMUS (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), 0. ročník