Marlene Posch

Marlene Posch

Zařazení / Funkce
Sochařství / Student
Studium probíhající
ateliér Sochařství, Bakalářský studijní program Výtvarná umění - zahraniční stážista ERASMUS (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), 0. ročník