MgA. Martin Kotoul

MgA. Martin Kotoul

Zařazení / Funkce
Architektura III / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Architektura III, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Architektonická tvorba (8206T001), absolvované 2019