Ing.arch. Martin Kropáč

Ing.arch. Martin Kropáč

Zařazení / Funkce
Architektura II / Student
Studium probíhající
ateliér Architektura II, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Architektonická tvorba (8206V001), 3. ročník