Martin Kyjovský, Dis.

martinkyjovsky.com

Martin Kyjovský, Dis.

E-mail soukromý martinkyjovsky95@gmail.com
Zařazení / Funkce
Grafický design a vizuální komunikace / Student
Studium probíhající
ateliér Graf. design a viz. komunikace, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Grafika a vizuální komunikace (8206R106), 1. ročník